• ब्यानर0823
 • विलायक पहेंलो 56 / CAS 2481-94-9

  विलायक पहेंलो 56 / CAS 2481-94-9

  विलायक पहेंलो 56 एक रातो पहेंलो विलायक रंग हो।यसमा राम्रो गर्मी प्रतिरोध र प्रकाश स्थिरता छ।यो प्लास्टिक, पोलिमर, फाइबर, रबर, मोम, तेल, स्नेहक, इन्धन, पेट्रोल, मैनबत्ती को लागी रंग को लागी प्रयोग गरिन्छ।कृपया तल Solvent Yellow 56 को TDS जाँच गर्नुहोस्।
 • विलायक पहेंलो 33 / CAS 8003-22-3

  विलायक पहेंलो 33 / CAS 8003-22-3

  Solvent Yellow 33 एक हरियो पहेंलो रङ हो जसको उच्च रंग बल हुन्छ।
  यसमा उत्कृष्ट ताप प्रतिरोध र प्रकाश प्रतिरोध, राम्रो माइग्रेसन प्रतिरोध र फराकिलो अनुप्रयोगको साथ उच्च टिन्टिङ शक्ति छ।
  Solvent Yellow 33 प्लास्टिक, PS, ABS, PMMA, PC, PET, पोलिमर को लागि रंग को लागी प्रयोग गरिन्छ।
  तपाईंले तल सोल्भेन्ट येलो ३३ को TDS जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
 • Solvent Yellow 28 / CAS 5844-01-9

  Solvent Yellow 28 / CAS 5844-01-9

  विलायक पहेंलो 28 एक रातो पहेंलो विलायक रंग हो।यसमा राम्रो गर्मी प्रतिरोध र प्रकाश स्थिरता छ।यो प्लास्टिक, पोलिमर, फाइबर, रबर, मोम, तेल, स्नेहक, इन्धन, पेट्रोल, मैनबत्ती को लागी रंग को लागी प्रयोग गरिन्छ।कृपया तल Solvent Yellow 28 को TDS जाँच गर्नुहोस्।

 • सॉल्भेन्ट पहेंलो 14 / CAS 842-07-9

  सॉल्भेन्ट पहेंलो 14 / CAS 842-07-9

  विलायक पहेंलो 14 एक रातो पहेंलो विलायक रंग हो।यसमा राम्रो गर्मी प्रतिरोध र प्रकाश स्थिरता छ।यो प्लास्टिक, पोलिमर, फाइबर, रबर, मोम, तेल, स्नेहक, इन्धन, पेट्रोल, मैनबत्ती को लागी रंग को लागी प्रयोग गरिन्छ।कृपया तल Solvent Yellow 14 को TDS जाँच गर्नुहोस्।
 • विलायक सुन्तला 86 / CAS 81-64-1/103220-12-8

  विलायक सुन्तला 86 / CAS 81-64-1/103220-12-8

  सॉल्भेन्ट ओरेन्ज 86 उच्च रंगको शक्ति भएको सुन्तला रंग हो।यसमा राम्रो गर्मी प्रतिरोध र प्रकाश प्रतिरोध छ।Solvent Orange 86 प्लास्टिक, PS, ABS, PMMA, PC को लागि रङ लगाउन प्रयोग गरिन्छ।तपाईंले तल सोल्भेन्ट ओरेन्ज 86 को TDS जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
 • Solvent Red 111 / CAS 82-38-2

  Solvent Red 111 / CAS 82-38-2

  Solvent Red 111 एक रातो फ्लोरोसेन्ट डाई हो।यसमा उत्कृष्ट ताप प्रतिरोध र प्रकाश प्रतिरोध, राम्रो माइग्रेसन प्रतिरोध र फराकिलो अनुप्रयोगको साथ उच्च टिन्टिङ शक्ति छ।Solvent Red 111 प्लास्टिक, PS, ABS, PMMA को लागि रंग को लागी प्रयोग गरिन्छ।रबर, मोम, तेल, स्नेहक, ईन्धन, पेट्रोल, मैनबत्तीको लागि रंग लगाउन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
  तपाईंले तल सोल्भेन्ट रेड १११ को TDS जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
 • Solvent Red 25 / CAS 3176-79-2

  Solvent Red 25 / CAS 3176-79-2

  Solvent Red 25 एक पहेंलो रातो घोल्भेन्ट रङ हो, प्लास्टिक, पोलिमर, रबर, मोम, तेल, स्नेहक, ईन्धन, पेट्रोल, मैनबत्तीको लागि रंग लगाउन प्रयोग गरिन्छ।कृपया तल Solvent Red 25 को TDS जाँच गर्नुहोस्।
 • सॉल्भेन्ट रेड २४ / CAS ८५-८३-६

  सॉल्भेन्ट रेड २४ / CAS ८५-८३-६

  विलायक रातो 24 एक लाल रंगको रातो विलायक रंग हो।यसमा राम्रो गर्मी प्रतिरोध र प्रकाश स्थिरता छ।यो प्लास्टिक, पोलिमर, रबर, मोम, तेल, स्नेहक, ईन्धन, पेट्रोल, मैनबत्ती को लागी रंग को लागी प्रयोग गरिन्छ।कृपया तल Solvent Red 24 को TDS जाँच गर्नुहोस्।
 • सॉल्भेन्ट ग्रीन 3 / CAS 128-80-3

  सॉल्भेन्ट ग्रीन 3 / CAS 128-80-3

  Solvent Green 3 एक नीलो हरियो रंग हो।
  यसमा उत्कृष्ट ताप प्रतिरोध र प्रकाश प्रतिरोध, राम्रो माइग्रेसन प्रतिरोध र फराकिलो अनुप्रयोगको साथ उच्च टिन्टिङ शक्ति छ।
  Solvent Green 3 प्लास्टिक, PS, ABS, PMMA, PC, PET, पोलिमर, फाइबर को लागि रंग को लागी प्रयोग गरिन्छ।पलिएस्टर फाइबरको लागि Solvent Green 3 सिफारिस गरिएको छ।
  यो रंगीन तेल, मोम, ग्रीस, फ्याट, हाइड्रोकार्बन डेरिभेटिभ्स, पालिस, तैलीय कीटनाशक, र एक्रिलिक इमल्सनहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
  तपाईंले तल सोल्भेन्ट ग्रीन 3 को TDS जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
 • सॉल्भेन्ट ब्लू 35 / CAS 17354-14-2

  सॉल्भेन्ट ब्लू 35 / CAS 17354-14-2

  सॉल्भेन्ट ब्लू 35 एक नीलो विलायक डाई हो।यसमा उत्कृष्ट ताप प्रतिरोध र प्रकाश प्रतिरोध, राम्रो माइग्रेसन प्रतिरोध र फराकिलो अनुप्रयोगको साथ उच्च टिन्टिङ शक्ति छ।Solvent Blue 35 प्लास्टिक, PS, ABS, PMMA, PC को लागि रङ लगाउन प्रयोग गरिन्छ।तपाईंले तल सोल्भेन्ट ब्लू 35 को TDS जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।